Alapszabály

Írta: Super User on . Beküldve: Alapszabály

Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület

ALAPSZABÁLYA

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.Az Ipartestület neve: Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület
 
1.2.Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 73.
 
1.3.Az Ipartestület működési területe: Magyarország
 
1.4.Az Ipartestület idegen nyelvű elnevezése:
1.4.1.Hungarian National Fedration of Painters and Decorators (en)
1.4.2.Ungarische Nationalverband des Maler-Ansrteicher Und Tapezierergewbers (de)
1.5.Az Ipartestület rövidített neve: SZMTOI
 
1.6.Az Ipartestület vezető tisztségviselői:
Tóth Antal elnök
 Kovács László Zoltán alelnök
 Krisznai Zsolt alelnök
    Békészki János elnökségi tag
    Csáki Csaba elnökségi tag
    Encz Attila elnökségi tag
    Paládi István elnökségi tag
1.7.Az Ipartestület címere: Kék pajzsban három kis pajzs, a három fő színnel: kék, piros, sárga. A kék pajzsban a szobafestő, a pirosban a tapétázó, a sárga pajzsban díszítő festő szakma szerszámai, plusz négy betű: C, F, E, I, mely betűk a címfestő szakmára utalnak. A nagy címerpajzs festő részét stilizált levélminta fogja körül, melyben egy arany kör felett „SZMT”, a körben „OI” betűk vannak pirossal, mely betűk az Ipartestület nevének rövidítése: „Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület”.
1.8.Az Ipartestület zászlója: Függőleges téglalap alakú, fehér selyemből. Egyik oldalán az Ipartestület címere az alábbi felirattal: a kék pajzsban „Országos”, alatta félkörívben „Szobafestő, Mázoló, Tapétázó” szöveg pirossal, ez alatt vízszintesen „Ipartestület” felirat arany szállal hímezve. A zászló másik oldalán ovális mezőben Szent Lukács, a festők védőszentjének képe látható, evangéliumi jelképével, az ökörrel. Alatta arany szállal három évszám hímezve: „1886, 1948, 1990”.
1.9.Az Ipartestület emlékérme: Az Ipartestület emlékplakettje 9 és fél cm átmérőjű, bronzból készült. Heraldikai bal oldalán Ipartestületünk első elnöke, Scholtz Róbert császári-királyi udvari festő portréja látható. A háttérben pergamenlapon a mester legjellemzőbb levélmintája, az érem heraldikai jobb oldalán pedig három ecset és egy T-vonalzó, illetve Ipartestületünk első elnökének neve található.
A plakett adományozására érdemes személy lehet az a tag, valamint az a tagsági joggal nem rendelkező magyar vagy külföldi állampolgárságú személy, aki kiemelkedően sokat tett az Ipartestület újbóli megalakítása, működtetése, támogatása érdekében. Az emlékérem odaítéléséről az Ipartestület elnöksége dönt.
1.10.Az Ipartestület jogi személy, amely a 2011. évi CLXXV törvény (továbbiakban Civil tv.) 4§-ban meghatározott „egyesület” formában működő ipartestület.
1.11.Az Ipartestület feladatait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) figyelembevételével látja el.
1.12.Az Ipartestület tevékenységét ideológiai befolyásoktól mentesen végzi, politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
1.13.Az Ipartestület az 1886-ban alakult, majd 1948-ban megszüntetett Szobafestők-Mázolók- és Címfestők Ipartestülete jogutódjának tekinti önmagát.
Kinyilvánítjuk, hogy nem mások ellen, hanem egymásért lépünk szövetségre.